Skip to main content

Секретаријат за привреду града Београда је 11.03.2019. године расписао Јавни конкурс за суфинансирање програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда за 2019. годину.

Укупно издвојена средства за суфинансирање програма од јавног интереса из области промоције предузетништва и запошљавања на територији града Београда за 2019. годину износе 20.000.000,00 динара.

Mаксимални појединачни износ финансијских средстава износи до 80% укупних трошкова, а не више од 1.000.000,00 динара. Право на конкурисање имају добровољне и невладине недобитне организације, засноване на слободи удруживања више физичких или правних лица, основане ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег интереса, које нису забрањене Уставом или законом.

Програми са којима се конкурише морају испуњавати неки од следећих циљева:

  • реализација програма преквалификација и обука у циљу повећања запослености;
  • промоција запошљавања лица из категорије теже запошљивих;
  • примени нових технологија у циљу промоције предузетништва;
  • реализација програма стручне праксе;
  • промоцију оснивања кластера и бизнис инкубатора;
  • промоција предузетништва као прихватљивог начина економског активизма;
  • промоција приватних иницијатива које за сврху имају повећање запослености;
  • презентације и реализација креативних, иновативних и стваралачких идеја и предузетничких вештина;
  • поспешивање развоја партнерства између профитног и непрофитног сектора;
  • повећању могућности запошљавања.

Рок за подношење пријава је 26.03.2019. године.

Детаљне информације о Јавном конкурсу налазе се на линку: http://www.beograd.rs/cir/gradski-oglasi-konkursi-i-tenderi/1758497-javni-konkurs-za-sufinansiranje-programa-od-javnog-interesa-iz-oblasti-promocije-preduzetnistva-i-zaposljavanja-na-teritoriji-grada-beograda-za-2019-godinu/

Такође, Секретаријат за привреду града Београда у наредном периоду планира да објави и Јавни конкурс за доделу средстава за подршку развоја предузетништва за 2019. годину. Средства се додељују предузетницима, микро и малим привредним субјектима за куповину основних средстава (машине и опреме), уз обавезу запошљавања једног незапосленог лица. Опредељена средства за ове намене износе 20.000.000,00 динара, до 1.000.000,00 динара по кориснику.