Skip to main content

Бити “сам свој газда” у Србији није тешко уколико имате добру идеју, мало почетног капитала и воље, а и ни процедура за отварање или оснивање фирме није компликована. Оно на шта би требало да обратите пажњу јесте документација.

Порез је с друге стране, један од термина који нам није омиљен. Предузетник у нашој земљи плаћа 4-5 врста пореза, доприноса и такси најчешће. Три доприноса који су допринос за пензијско, здравствено и незапосленост, порез на добит као и еко таксу.

Ступила је на снагу и одредба Закона о поступку регистрације којим је уведена обавеза електронске регистрације оснивања привредних друштава, а до сада је путем портала за електронску регистрацију привредних субјеката основано 4.062 привредних друштава.

Ипак, и даље нам се јављају будући предузетници са питањем како отворити фирму, односно, шта је све потребно приликом отварања предузећа?

Како су рекли из АПР-а за “Блиц Бизнис” најпре је потребно обратити пажњу на потпис и оснивачки акт, али и правилно прикупљену и поднету документацију. Иначе доо су најчешће правне норме код нас.

“Све информације у вези са регистрацијом Агенција за привредне регистре објављује и ажурира на интернет страници www.apr.gov.rs, на којој се налазе и подаци о накнадама за регистрацију, обрасци регистрационих пријава, преко кога се приступа и порталу са електронским сервисима за регистрацију.

Дакле, сајт Агенције је најрелевантнији извор ажурних информација у вези са регистрацијом”, истичу за „Блиц Бизнис“ у АПР.

Регистрација оснивања предузетника може се обавити у папирном или електронском облику, а регистрација оснивања привредних друштава (све правне форме) се обавља искључиво у електронском облику, преко портала са електронским сервисима АПР-а.

За подношење регистрационе пријаве у папиру треба прочитати општа упутства (о једношалтерском систему регистрације, накнади, поступку регистрације, о томе ко може бити подносилац регистрационе пријаве оснивања предузетника), као и упутства која се односе на само оснивање предузетника:

Оснивање предузетника:

Линк: Почетна/ Регистри/ Предузетници/ Упутства/ Општа упутства/ Оснивање.

Када је реч о документација, за регистрацију предузетника потребно је:

  • јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника,
  • доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице – фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша/стране личне карте, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу),
  • доказ о уплати накнаде за регистрацију предузетника (висина накнаде), која износи 1.600 динара
  • дозвола, сагласност или други акт надлежног органа, ако је то посебним законом прописано као услов за регистрацију.

Када је реч о електронској регистрацији оснивања привредног друштва, такође АПР све ажурира.

Унапређени портал омогућује подношење регистрационе пријаве за оснивање свих форми привредних друштава уз употребу квалификованог електронског сертификата, плаћање накнаде за регистрацију путем платне картице, као и достављање одлуке регистратора у форми електронског документа.

“Електронски начин регистрације скраћује време припреме документације и поједностављује поступак регистрације, а подносиоци пријаве не морају да доносе документацију на шалтер или да је шаљу путем поште” истичу нам у АПР. “Такође, с обзиром да је износ накнаде за електронску регистрацију нижи у односу на висину накнаде за регистрацију у папирној форми, смањени су и трошкови електронске регистрације”.

У 2022. години електронским путем је регистровано 3.765 предузетника, док је у овој години, закључно са 17. новембром, основано 5.615 предузетника.

Извор: Блиц Бизнис