Skip to main content

Министарство привреде  расписало  je  Јавни позив за доделу кредитних средстава у оквиру Инвестиционог програма „Опоравак и развој“  који се спроводи у сарадњи са Фондом за развој РС.

За спровођење Програма обезбеђена су средства из кредитне линије Европске инвестиционе банке у складу са Финансијским уговором између Европске инвестиционе банке и Републике Србије.

Право на коришћење средстава по Програму имају предузетници, задруге, микро, мали и средњи привредни субјекти регистровани у Агенцији за привредне регистре и другим одговарајућим регистрима који имају мање од 250 запослених (са пуним радним временом), као и велики привредни субјекти средње тржишне капитализације („MidCap“) дефинисани као предузећа са минимално 250 а максимално 3.000 запослених (са пуним радним временом у свим повезаним лицима), а који су у приватном или задружном власништву и који обављају и имају регистровану као претежну делатност једну од делатности са Листе делатности која је саставни део Програма.

Средства Програма намењена су за:

  • куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо одржавање простора за обављање делатности, или складишног простора и смештајних капацитета у туризму, осим куповине земљишта;
  • куповину нове или половне (до шест година старости) опреме за обављање делатности, укључујући алате и доставна возила као и друга транспортна средства, осим лаког теретног возила врста Н1;
  • куповину рачунарске опреме;
  • нематеријална улагања (набавка софтвера).

Опрема која се стиче улагањем мора бити нова у случају великих привредних субјеката, а у случају улагања у опрему од стране задруга, микро, малих и средњих привредних субјеката може бити старости до 6 година.

Више информација:ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОГРАМА „ОПОРАВАК И РАЗВОЈˮ | Министарство привреде Републике Србије (privreda.gov.rs)