Skip to main content

Плаћање еко таксе је Уредбом о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину постало је обавезно за сва правна лица и предузетнике.

 Ова Уредба  почиње да се примењује од 07.12.2019.

 Рок за подношење пријаве је 31.07.2020. године.

Критеријум за одређивање активности које имају негативан утицај на животну средину је претежна делатност:

  • она која је регистрована у АПР
  • она чијим је обављањем правно лице или предузетник остварио највише прихода у претходној години

У прилогу Уредбе можете видети да ли ваша делатност има великисредњи или мали утицај на животну средину.

Годишња еко такса се одређује на основу два параметра:  на основу делатности и  тога да ли сте класификовани као велико, средње, мало или микро правно лице или предузетник.

За подношење пријаве потребно је попунити Образац .

Треба поднети две пријаве – за 2019. и 2020. годину.

На обрасцу је потребно:

  1. Унети податке правног лица или предузетника;
  2. Означити степен негативног утицаја на животну средину – према класификацији наведеној у уредби;
  3. Означити величину правног лица. Разврставање правних лица и предузетника на велика правна лица, средња правна лица, мала и микро правна лица у смислу ове уредбе врши се сходно закону којим се уређује рачуноводство.

Пословни приход уписујете на основу финансијског извештаја од претходне године. Пореска пријава за 2019. годину подноси се  само за период од 07.12. до 31.12.2019. и да се уписује приход сразмеран том периоду. У пријави је потребно навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца) и унети тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара).

Уколико сте се тек регистровали у овом пољу можете уписати новорегистровано лице.

Паушалци уписују приход уз КПО књиге.

У поље “јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност” уноси се укупан број јединица локалних самоуправа, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност.

Потписан и попуњен образац предаје се у јединици локалне самоуправе, која доноси решење по којем ћете плаћати еко таксу. 

Канцеларија за информационе технологије и електронску управу Владе Србије, саопштила је да ће од 18. јула на порталу Локалне пореске администрације бити омогућено електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2020. годину.

Пријаве за 2019. годину, за период од 7. до 31. децембра, не могу се подносити електронски.