Skip to main content

 ТРАЖЕ СЕ ИДЕЈЕ ЗА СМАЊЕЊЕ ОТПАДА И ЕФИКАСНИЈЕ КОРИШЋЕЊЕ РЕСУРСА 

Уз подршку Европске Уније, и у партнерству са Министарством заштите животне средине, Шведском агенцијом за међународни развој и сарадњу (СИДА) и Европском инвестиционом банком (ЕИБ), Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији објавио је Изазов за иновативна решења у области циркуларне економије. 

Циљ овог изазова је да подржи спровођење иновативних идеја које ће допринети ефикаснијем коришћењу ресурса, као и смањењу и поновној употреби отпада у процесима производње. Реализација ових идеја допринеће смањењу емисије гасова са ефектом стаклене баште, што ће убрзати зелену трансформацију привреде и друштва, односно спровођење Зелене агенде у Србији.  

Двадесет најбољих решења која стигну на позив добиће менторску и техничку подршку, а за најбољих пет ће бити обезбеђено суфинансирање, како би се применила у пракси.  

На Јавни позив за учешће у овом изазову могу до 29. априла 2022. године да се пријаве локалне самоуправе, јавна комунална предузећа, као и предузећа из приватног сектора.  

Представници јавног сектора могу да предложе иновативне пословне моделе, технологије и дигитална решења која ће допринети ефикасном коришћењу ресурса кроз употребу и рециклажу не-опасног отпада, а посебно биоразградивог отпада, укључујући и муљ.  

Представници приватног сектора, а нарочито мала и средња предузећа (МСП) из сектора угоститељства и управљања отпадом, и пољопривредна газдинства, позивају се да предложе идеје за индустријску симбиозу, односно успостављање партнерстава које омогућава да се отпад или нуспроизвод неког предузећа користи као туђи ресурс. МСП се такође позивају да предложе решења за третирање различитих врста отпада попут био-отпада, грађевинског отпада, пластике, папира, метала и стакла. 

За све зaинтересоване кандидате, биће организовани инфо дани 30. марта, 5. априла и 15. априла 2022. године. Више детаља о условима учешћа у изазову и начину пријављивања доступно је на интернет страници: www.зелена-агенда.еузатебе.рс.

Јавни позив је објављен у оквиру пројекта „ЕУ за Зелену Агенду у Србији“ који, уз финансијску подршку Европске уније и у партнерству са Министарством заштите животне средине, спроводи УНДП у сарадњи са амбасадом Шведске и ЕИБ-ом.