Skip to main content

Услед великог интересовања за инвестиције у бањски, планински и сеоски туризам у Србији средства намењена за овај вид инвестиција у оквиру ИПАРД 3 програма су значајно увећана у односу на претходне конкурсе, тако да буџет за 2024. годину износи 5.129.608.000,39 динара.

Могућност да конкуришу имаће физичка и правна лица. Бесповратна средства за развој руралног туризма у оквиру ИПАРД програма су до 75% од вредности инвестиције. Максимални износ ИПАРД подстицаја је 300.000 евра по пројекту. Један корисник може да добије максимално 600.000 евра укупно у току трајања ИПАРД 3 програма.

Корисници ИПАРД подстицаја имају право на авансну исплату у висини до 50% од одобрених бесповратних средстава. Захтев за авансну исплату подноси се након добијања решења о одобравању пројекта уз гаранцију банке.

Наредни позив очекује се крајем лета ове године. Обзиром да се уз захтев за одобравање ИПАРД подстицаја предаје и документација везана за изградњу објеката (пројектна документација, грађевинска дозвола…) и да приликом рангирања предност имају захтеви који су раније предати, препорука је да се већ сада крене са припремом пројеката за Меру 7 како би се обезбедила сва неопходна документација и пријава буде предата на време.

Уколико је предата документација комплетна и у складу са ИПАРД захтевима омогућиће се бржи процес административне обраде и добијање решења о одобрењу ИПАРД субвенција за рурални туризам.

Када има више пријава него расположивих средстава тада се врши бодовање и рангирање корисника у складу са дефинисаним критеријумима. У циљу остваривања што већег броја бодова , од великог су значаја препоруке искусних ИПАРД консултаната.

Више о ИПАРД програму, Мери 7 и другим актуелним Мерама можете пронаћи на линку.

Извор: еКапија