Skip to main content

Републички геодетски завод пустио је у рад тестни сервис еАрхив, нову апликацију која омогућава свим грађанима Србије, физичким и правним лицима укључујући адвокате, јавне бележнике, посреднике у промету и закупу непокретности и друге професионалне кориснике катастра, да „на клик“, потпуно бесплатно, изврше увид и приступе документима из базе података Дигиталног архива РГЗ-а у сваком тренутку, 24/7, 365 дана у години.

Преко овог сервиса, јавни бележници и адвокати ће имати комплетан увид у историјат и правни континуитет власништва над непокретностима. То значи да неће више бити потребе да се грађани беспотребно упућују на катастар, пошто ће сви потребни подаци бити доступни код нотара. Овај приступ ће омогућити и адвокатима ефикасније обављање послова што ће допринети очувању правне сигурности на тржишту непокретности.

еАрхив омогућава удобност и ефикасност у приступу архивским подацима, јер пружа корисницима увид, преглед и поручивање скенираних архивских докумената из централне базе Републичког геодетског завода, без процедуре и подношења захтева катастру.

У првој фази су доступни подаци из земљишно-књижних уложака и земљишних књига/главних књига. У наредној фази, РГЗ ће проширити своју понуду и омогућити приступ и другим типовима архивске документације, укључујући збирке исправа, архивске планове и друге врсте докумената.

Осим дигиталног приступа, једна од предности новог система је могућност преузимања свих поручених докумената оверених сертификованим дигиталним печатом и електронско плаћање што доприноси ефикасности, правној сигурности и елиминисању ризика од грешака.

Сервису еАрхив, као и осталим 28 јавно доступним и бесплатним сервисима РГЗ-а, грађани могу да приступе преко веб сајта Републичког геодетског завода. РГЗ наставља са развојем дигиталних услуга у оквиру успешне реформе земљишне администрације у Србији подржаном од стране Светске банке.