Skip to main content

Сви заинтересовани пољопривредници који испуњавају услове до 30. септембра могу да поднесу захтеве код пословних банака за кредите које субвенционише Министарство пољопривреде.

Право на кредитну подршку имају физичка лица – носиоци комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетници и правна лица (земљорадничке задруге с најмање пет чланова, микро и мала правна лица).

Физичко лице као носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства и предузетник може да оствари право на кредитну подршку под условом да је укупан износ кредита до шест милиона динара.

Правно лице право остварује ако је укупан износ кредита до 18 милиона динара.

Ово финансирање намењено је инвестиционим улагањима у нову пољопривредну механизацију и опрему, за набавку животиња, за развој ратарства, воћарства, виноградарства, повртарства и цвећарства, инвестициона улагања у нову пољопривредну механизацију и опрему, као и за набавку хране за животиње.

Сваки пољопривредник има право на кредит код своје пословне банке у висини кредитног лимита, држава ће му субвенционисати камату, а захваљујући тој мери „пољопривредницима су на располагању најповољнији кредити на тржишту“, додаје се у саопштењу министарства задуженог за аграр.