Skip to main content

У Службеном гласнику (94/2022) објављена је Уредба о измени Уредбе о јединственим техничко-технолошким захтевима и процедурама за чување и заштиту архивске грађе и документарног материјала у електронском облику која је ступила на снагу 25. августа 2022. године.

Овом уредбом померен је почетак обавезног електронског архивирања за 1. јануар 2024. године.

Цео документ можете пронаћи ОВДЕ.