Skip to main content

Влада Србије усвојила је на седници Предлог уредбе о изменама и допунама Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години и захтев за остваривање овог права може да се поднесе до 31. маја текуће године.

Од 7. априла, када је објављен Јавни позив, до сада, запримљено је око 265.000 захтева.

Ова мера допринеће достизању стабилности дохотка произвођача, повећању нивоа биљне производње, достизању вишег нивоа приноса и квалитета производа. Захваљујући њој, очекује се унапређење продуктивности, уз смањење трошкова производње, раст конкурентности, уз прилагођавање тржишним захтевима, као и техничко-технолошко унапређење сектора пољопривреде.

Овакав вид подршке, у условима повећања трошкова производње, омогућава једнак третман свих газдинстава, стимулише спровођење оптималних агротехничких мера у производњи, што води унапређењу конкурентности пољопривредних газдинстава.