Skip to main content

У Сектору предузетништва ПКС формирана је Секција за женско предузетништво са циљем даљег развоја те области предузетништва у Србији.

Секцију чине почасне и сталне чланице. Најважније активности биће усмерене на умрежавање жена предузетница, едукацију за боље пословање и остале аспекте успешне реализације предузетница.

На првој седници којом је председавала Бранислава Симанић, директорка Сектора предузетништва ПКС, одлучено је да почасне чланице Секције буду Катарина Обрадовић – Јовановић, помоћница министра у Министарству за привреду, Лазар Лекић, саветник министра задужен за иновације технолошки развој, проф. др Александра Голубовић Стојановић из Високе школе за пословну економију и предузетништво Београд, Љиљана Караклајић, директорка компаније “Д еxпресс”, Драгана Јањић, директорка “Винарије Алексић” и Косара Дангић, директорка “Кабинет пиваре”.

На седници су такође изабрани председник и заменик председника, и усвојени документи “Пословник о раду” и “План рада”.

Истакнуто је да ће најважније активности у раду Секције бити усмерене на умрежавање жена предузетница, едукацију за боље пословање, информисање о потенцијалним изворима финансирања, актуелне конкурсе, позиве за струковне инкубаторе, као и континуирано промовисање иновативности женског предузетништва.