Skip to main content

Нова година је покуцала на врата и донела радосну вест да ће од буџетских средстава кренути више да се купују производи који су одрживи, квалитетнији и мање штетни по околину. Зелене јавне набавке од 1. јануара постају обавеза, тако да за одређене категорије неће више моћи да се користи цена као једини критеријум при додели уговора. На одабир понуде мораће да утиче и скуп еколошких аспеката као што су животни век производа, трошкови одржавања, воде, струје и рециклаже и драго нам је што са овом лепом вешћу можемо да закорачимо у 2024.

До сада је Закон остављао могућност наручиоцима да користе критеријуме квалитета, али није их на то обавезивао. Према званичном извештају, иако се тренд употребе еколошких стандарда благо поправио, само 0,44% од укупног броја спроведених набавки у 2022. било је зелено. Такође, најнижа цена била је једини критеријум за доделу уговора у 96% случајева, због чега се јавила потреба за додатним мерама.

НАЛЕД је путем пројекта „Јавне набавке и добро управљање за већу конкурентност“, у сарадњи са Шведском агенцијом за међународни развој и сарадњу (Сида), подржао да се пропише обавеза наручиоцима да спроводе зелене набавке, као и да се подзаконским актом пропишу категорије предмета за које је обавезна примена еколошких критеријума, уз препоруку да се постепено повећава број области у којима ће примена еколошких стандарда бити обавезна.

С тим у вези, Институт за економију и право је за наш пројекат спровео анализу која је показала да би се од посматраних 23 предмета набавки, у 13 случајева могла прописати обавезна примена зелених критеријума, а да се притом не ограничи конкуренција на тржишту. Предлог је био да се зелене јавне набавке примењују, за почетак, код предмета као што су фотокопир папир, санитарна галантерија, штампачи и скенери, рачунари и лаптопови, санитарна опрема, папирна галантерија, клима уређаји, бела техника, средства за чишћење, услуге чишћења, пнеуматици, намештај, боје и лакови.

За наручиоце то ће подразумевати нешто темељнију припрему за процес набавки и не само добру анализу тржишних услова, вец́ и детаљно познавање предмета набавки из угла одрживости и ефеката које има на околину. С друге стране, понуђачи ће у склопу конкурсне документације сада достављати потврде о усклађености са стандардима у области животне средине, као што су еко ознака и други сертификати.

Ова промена је у складу са најбољим праксама ЕУ, али и са очекивањима грађана Србије. Истраживање које смо спровели прошле године, показало је да 69% грађана сматра да у јавним набавкама предност треба дати квалитету у односу на цену, а као приоритет за улагање виде секторе здравства, образовања, животне средине и инфраструктуре.

Такође, нисмо занемарили ни даљи развој социјалних јавних набавки и тим поводом одржали смо обуке за понуђаче и израдили моделе конкурсне документације за три предмета набавке са социјалним критеријумима – набавке заштитне опреме, смрзнуто воће и поврће и одржавање зелених површина.

Наставићемо са обукама и пружањем менторске подршке и наредне године, а све заинтересоване понуђаче и наручиоце позивамо да своја знања о систему јавних набавки усавршавају путем е-леарнинг платформе лппп.рс коју је, уз подршку Сиде, развио НАЛЕД.