Skip to main content

Према Закону о јавним набавкама и Упутству за коришћење Портала јавних набавки  захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко портала јавних набавки.

Упутством је прописано да уколико је подносилац захтева за заштиту права овластио пуномоћника на предузимање радњи у поступку заштите права, е-Захтев за заштиту права подноси пуномоћник који у оквиру е-Захтева доставља овлашћење за заступање у поступку заштите права. Право на заступање путем портала, може да се додели само субјекту који је регистрован на порталу јавних набавки.

Детаљно упутство о начину давања овлашћења пуномоћнику за предузимање радњи у поступку заштите права, налази се на следећем линку.