Skip to main content

Према Закону о дигиталној имовини, зарада остварена као резултат трговине дигиталном имовином, тј. криптовалутама, опорезује се као капитална добит, у износу од 15 одсто. Овај порез плаћају и физичка и правна лица. Како су токени и криптовалуте усвојени као још један облик имовине, на њих се односе и порези на имовину, односно порези у случају наслеђа и поклона од 1,5, тј. 2,5 одсто.

Дакле, порез се плаћа на разлику коју сте стекли/купили криптовалуту и цену за коју сте је продали. На пример, ако сте неки “coin” купили за 100 долара, и продали је за 150, порез плаћате на разлику те две цене тј. 15 одсто од 50 долара (~7,5 долара).

Физичка лица су у обавези да пријаву поднесу у року од 120 дана од истека квартала у којем су остварили капиталну добит или губитак од продаје дигиталне имовине (криптовалута или токена). Док су правна лица у обавези да капиталну добит или губитак искажу у обрасцу Порески биланс, који је део Пореске пријаве и подноси се само једном годишње уз завршни рачун (после истека календарске године).

Посебна област, рударење криптовалута, је такође обухваћена Законом и регулисана.

Више информација пронађите ОВДЕ.